Larix Mill.

Lärkar

Beskrivning. Stora, snabbväxande barrträd med gles krona. Tvååriga grenar håriga, matta och gröngula, eller kala, glänsande och rödbruna. Långskott med glesa spiralställda barr. Kortskott vårtlika, med tätt hopade barr. Barr ettåriga, två till fem centimeter långa, mjuka, gröna eller blågröna, med två hartsgångar. Hanorgan små, oansenliga, gulaktiga. Unga honkottar äggformade, omkring två centimeter långa, röda eller gulaktiga. Mogna kottar upprätta, länge kvarsittande, två till fyra centimeter långa, äggformade eller runda, faller av hela. Fröfjäll läderartade, raka eller med tillbakaböjd spets. Frön vingade.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Larix användes redan av Vitruvius (död 15 f. Kr.) om lärk.

Släktet har nio arter, varav endast lärk (L. decidua) betraktas som bofast i Sverige. Övriga arter odlas som skogsträd och kan ibland förvildas. Förutom sibirisk lärk (L. sibirica) odlas också dahurisk lärk (L. gmelinii), japansk lärk (L. kaempferi) och kanadalärk. (L. laricina).

Familj: Pinaceae

Arter:
japansk lärk (L. kaempferi)
lärk (L. decidua)
sibirisk lärk (L. sibirica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/larix/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg