Bestämningsnyckel

Larix Mill. - Lärkar

1. Kottarnas fröfjäll utböjda i spetsen. Barr med vita band på undersidan.
---japansk lärk (L. kaempferi)
1. Kottarnas fröfjäll ej utböjda i spetsen. Barr utan vita band på undersidan.
---2

2. Kottarnas fröfjäll kala.
---lärk (L. decidua)
2. Kottarnas fröfjäll finludna.
---sibirisk lärk (L. sibirica)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/larix/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg