Sibirisk lärk

Larix sibirica Ledeb.

Vetenskapliga synonym: L. russica (Endl.) Trautv.
Svenska synonym: sibirlärk

Sibirlerk Sibirisk Lærk Siperianlehtikuusi

Sibirisk lärk Beskrivning. Sibirisk lärk är ett stort barrträd som kan bli omkring 20 meter högt och som har ganska smal och gles krona. Tvååriga kvistar är matt grågula och håriga. Barren är gröna, tre till fem centimeter långa, och gulnar på hösten innan de fälls. Unga honkottar är blekgröna eller sällan blekröda med släta, håriga fröfjäll.

Sibirisk lärk Sibirisk lärk är mycket lik lärk (L. decidua), men den senare har röda unga honkottar och kala, längsstrimmiga fröfjäll. Arten japansk lärk (L. kaempferi) skiljer sig från lärk och sibirisk lärk genom sin glänsande rödbruna tvåårsskott, blågröna barr som är två till tre centimeter långa, runda kottar och fröfjäll som är tydligt utböjda i spetsen.

Utbredning. Sibirisk lärk odlas som virkesträd och kan ibland förvildas.

Etymologi. Artnamnet sibirica betyder 'från Sibirien'.

Familj: Pinaceae
Släkte: Larix

Norden
Norra halvklotet
Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/larix/larisib.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg