Japansk lärk

Larix kaempferi (Lamb.) Carriére

Vetenskapliga synonym: L. leptolepis (Siebold & Zucc.) Endl.

Japanlerk Japansk Lærk Japanese Larch Japanische Lärche

Japansk lärk Beskrivning. Japansk lärk är ett barrträd som liksom de övriga arterna i släktet lärkar (Larix) tappar sina barr på hösten. Arten kan bli upp till 20 meter hög. Unga grenar är först fint håriga men blir med tiden glänsande brunröda. Barren är omkring tre centimeter långa, blågröna med ljusgrå band på undersidan. Kottarna blir upp till tre centimeter långa och sitter upprätta på grenarna. Både kottarnas mindre täckfjäll och det större fröfjällen är bakåtböjda i spetsen.
Japansk lärk Arterna lärk (L. decidua) och sibirisk lärk (L. sibirica), har grågula unga grenar, samt kottar med raka fröfjäll.

Japansk lärk

Utbredning. Japansk lärk är en odlad art som någon gång kan påträffas i naturlig vegetation. Den anses dock inte förvildas i vårt land. Arten hör ursprungligen hemma i Japan.

Användning. Japansk lärk odlas som parkträd och planteras ibland även i skogsbestånd.

Etymologi. Artnamnet kaempferi hedrar tysken E. Kämpfer (1651-1716) som var upptäcktsresande i Japan.

Familj: Pinaceae
Släkte: Larix

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/larix/larikae.html
Senaste uppdatering: 19 november 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg