Bildgalleri

Lärk - Larix decidua Mill.


Lärk, bark

Lärk

© Naturhistoriska riksmuseet 2009

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/larix/laridec2.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg