Lärk

Larix decidua Mill.

Vetenskapliga synonym: L. europaea DC.
Svenska synonym: europeisk lärk, lärkträd

Europeisk lerk Europæisk Lærk Euroopanlehtikuusi European Larch Europäische Lärche

Lärk

Beskrivning. Lärk är ett stort, snabbväxande barrträd som kan bli upp till 30 meter högt. Kronan är ganska gles, från början är den kägelformig men den blir med tiden platt med utbredda grenar, de nedersta ofta hängande. Tvååriga kvistar är matt grågula. Barren är Ung kotte två till tre centimeter långa och gröna, men gulnar på hösten. Till skillnad från våra andra barrträd så fäller arterna i släktet lärkar (Larix) sina barr på hösten. Unga honkottar är röda och de mogna kottarna, som sitter upprätt, är äggrunda och två till fyra centimeter långa. Fröfjällen är längsstrimmiga, raka och kala mot spetsen.
Lärk är den vanligaste av de lärkträdsarter som förekommer i Sverige. Gren av lärk i höstfärger Den liknar den sibiriska lärken (L. sibirica), men den senare har har blekt gulgröna unga honkottar, håriga släta fröfjäll, samt något längre barr än lärk. Arten japansk lärk (L. kaempferi) har glansiga, rödbruna tvååriga grenar, blågröna barr, runda kottar och fröfjäll som är utböjda i spetsen.

Höstfärgad ung lärk

Utbredning. Lärk odlas ibland som virkesträd och förekommer ofta förvildad och är på sina ställen fullständigt naturaliserad. Första fynduppgift är från Kullabergstrakten i Skåne och publicerades 1851 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet decidua betyder avfallande och syftar på barren som fälls om hösten.

Familj: Pinaceae
Släkte: Larix

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/larix/laridec.html
Senaste uppdatering: 1 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg