Abies Mill.

Ädelgranar

Beskrivning. Storväxta, vintergröna barrträd. Grenar regelbundet ordnade, kortskott saknas. Kvistar släta. Barr plattade, trubbiga, ibland urnupna i spetsen, fästyta rund. Hanorgan i vecket av barr på kvistarnas undersida. Kottar upprätta, mognande första året, vid frömognaden sönderfallande, huvudaxeln kvarsittande. Fröfjäll tätsittande, stora, breda. Täckfjäll vid pollineringen större än fröfjällen, vid mognaden dolda av dessa. Pollenkorn med två luftsäckar.
Kromosomtal: 2n=24 (silvergran).

Övrigt. Ädelgranar skiljs från granar (Picea) genom upprätta, vid mognaden sönderfallande kottar, samt genom släta kvistar med barr som har en rundad fästyta. Granar har hängande kottar som faller av hela, samt skrovliga kvistar med barr som har en killik fästyta.

Etymologi. Släktnamnet Abies kommer troligen från grekiskans aei (alltid) och bios (liv) och betyder 'alltid grön'.

Släktet har 49 arter varav flera odlas som prydnadsträd i Sverige. Endast arten silvergran (A. alba) har naturaliserats och kan numera anses vara bofast i vårt land. Ytterligare sex arter ädelgranar kan i sällsynta fall förvildas, nämligen balsamgran (A. balsamea), coloradogran (A. concolor), kustgran (A. grandis), berggran (A. lasiocarpa), nordmannsgran (A. nordmanniana) och pichtagran (A. sibirica).

Familj: Pinaceae

Art:
silvergran (A. alba)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/abies/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg