Silvergran

Abies alba L.

Vetenskapliga synonym: A. nobilis A. Dietr., A. pectinata (Lam.) DC., A. picea (L.) Bluff & Fingerh.
Svenska synonym: europeisk ädelgran, ädelgran

Vanleg Edelgran Almindelig Ædelgran Saksanpihta European Silver-fir Weißtanne

Silvergran Beskrivning. Silvergran är ett storväxt, vintergrönt barrträd som kan bli drygt trettio meter högt. Stammen är grov med ljust gråaktig och tämligen slät bark. Unga kvistar är täthåriga med tvåsidigt riktade barr, knoppfjällen är inte kådiga. Barren är mjuka och trubbiga, i spetsen något urnupna och omkring tre centimeter långa. De är blankt mörkgröna på ovansidan och har två vita strimmor på undersidan. Kottarna är upprätta, en till två decimeter långa och tre till fyra centimeter breda, med något utstickande täckfjäll.
Silvergran Silvergran liknar flera andra arter i släktet ädelgranar (Abies), men karaktäriseras av att barren är tydligt tvåsidigt riktade och att knopparna saknar kådigt överdrag.

Utbredning. Silvergran är en ursprungligen odlad art som frösår sig villigt och som numera anses fullt naturaliserad. Den härstammar från Syd- och Centraleuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Fröllinge, Halland och publicerades år 1914 (Hylander 1971).

Silvergran

Användning. Silvergran odlas som skogsträd och planteras även som prydnadsträd i parker och trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet alba är latinets ord för vit och syftar på de silvervita strimmorna på barrens undersida. Trots sitt namn, silvergran, ger den inte ett silvrigt intryck och det är inte ovanligt att namnet silvergran felaktigt används på arten blågran (Picea pungens) vilken åtminstone som ung har en ljust blågrå eller blågrön färg.

Familj: Pinaceae
Släkte: Abies

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/pina/abies/abiealb.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg