Bestämningsnyckel

Barrväxter

1. Honorgan enstaka. Frö delvis omgivet av rött köttigt hölje.
---idegransväxter (Taxaceae) - 1 släkte: idegranar (Taxus), 1 art: idegran (Taxus baccata)
1. Honorgan flera tillsammans, i axlika bildningar. Frön utan rött köttigt hölje.
---2

2. Barr motsatta eller i kransar.
---cypressväxter (Cupressaceae) - 3 släkten: bestämningsnyckel
2. Barr strödda eller i grupper på kortskott.
---tallväxter (Pinaceae) - 6 släkten: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg