Cupressaceae

Cypressväxter

Beskrivning. Vintergröna barrväxter, träd eller buskar. Tvåbyggare eller sambyggare. Grenar platta med tilltryckta barr eller runda med utstående barr. Barr korsvis motsatta eller i tretaliga kransar, korta och fjällika eller långa och spetsiga. Ofta har unga skott utspärrade spetsiga så kallat juvenila barr även hos arter vilka som äldre har tilltryckta fjällika barr. Han- och honorgan i bladvecken eller i spetsen av små grenar. Hanorgan små, ensamma. Honkottar små, täckfjäll och fröfjäll mer eller mindre sammanväxta; fröbärande fjäll få, antingen förvedade, runda eller äggformiga, eller köttiga (bärkottar).

Övrigt. Cypresslummer, som är en underart av plattlummer (Lycopodium complanatum), och den odlade arten sommarcypress (Bassia scoparia) hör trots sina namn till helt andra växtgrupper. Den förstnämnda är en kärlkryptogam som tillhör familjen lummerväxter (Lycopodiaceae) och den sistnämnda är en tvåhjärtbladig blomväxt som tillhör familjen mållväxter (Chenopodiaceae).

Familjen har 17 släkten och 130 arter. I Sverige finns bara ett inhemskt släkte, enar (Juniperus). med arten en (J. communis). Många arter ur andra släkten förekommer i odling i Sverige. En av de allra vanligaste är tuja (Thuja occidentalis), men även jättetuja (Thuja plicata), hiba (Thujopsis dolabrata) och kryptuja (Microbiota decussata) odlas. Flera arter ur släktet ädelcypresser (Chamaecyparis) planteras ofta i trädgårdar, till exempel ädelcypress (C. lawsoniana), nutkacypress (C. nootkatensis), ärtcypress (C. pisifera) och japansk cypress (C. obtusa).
Äkta cypress (Cupressus sempervirens) är ett karaktäristiskt träd i Medelhavsländerna, men är inte härdig i Sverige.

Barrväxter

Släkten:
Chamaecyparis - ädelcypresser
Juniperus - enar
Thuja - tujor

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg