Thuja L.

Tujor

Beskrivning. Vintergröna barrträd med smala koniska kronor, sambyggare. Stam upp till 20 meter hög, men oftast betydligt lägre. Skott platta, avger en bittert aromatisk doft om de krossas. Barr fjällika, korta, korsvis motsatta, hos ungplantor med utspärrade, spetsiga barr. Kottar små, upprättstående, förvedade, avlånga, med tegellagda fjäll. Fröfjäll med två frön.
Kromosomtal: 2n=22.

Övrigt. Tujor förväxlas ibland med arter ur släktet ädelcypresser (Chamaecyparis), de senare har dock hängande runda kottar med sköldlika fjäll.

Etymologi. Släktnamnet Thuja kommer av det grekiskans thyein (bringa rökoffer).

Släktet har fem arter, varav två odlas i Sverige. I parker och trädgårdar är tuja (T. occidentalis) ett av de mest planterade barrträden och kan ibland stå i tillsynes naturlig vegetation. Även arten jättetuja (T. plicata) är ganska vanlig i odling.

Familj: Cupressaceae

Arter:
jättetuja (T. plicata)
tuja (T. occidentalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/thuja/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg