Tuja

Thuja occidentalis L.

Svenska synonym: livsträd, vanlig tuja

Austamerikansk tuja Almindelig Thuja Kanadalainen elämänpuu Abendländischer Lebensbaum

Tuja med kottar Beskrivning. Tuja är ett stort, vintergrönt träd som kan bli omkring tio till femton meter högt. Kronan är tämligen tät och pyramidformig med plattade kvistar som ofta är utbredda i ett plan. Barken är brun till rödbrun och flagar med tunna remsor. Barren sitter kvar i flera år och är brett trekantiga med en rundad upphöjd knöl i spetsen, de är gröna på båda sidorna. Hanorganen sitter i spetsen av kvistarna och är små och oansenliga. Kottarna är smalt äggformade, omkring en centimeter långa, uppåtriktade och sitter många tillsammans i grenspetsarna, de är rödbruna då fröna har mognat. Kottarna har Tuja fyra till sex, tegellagda fjäll med två frön på varje.
Tuja är mycket lik jättetuja (T. plicata), men den senare är vanligen större och skiljs genom att barren är blågröna på undersidan. Arterna i släktet ädelcypresser (Chamaecyparis) förväxlas ofta med tujor (Thuja), men hos de förra är kottarna klotrunda och består av korsvis motsatta fjäll som inte är tegellagda.

Tujakvist

Utbredning. Tuja är en nordamerikansk art som ofta odlas i parker och trädgårdar. Ibland påträffas den i till synes naturliga miljöer, men man anser att den endast sällan förvildas. Första fynduppgift som förvildad är från Stora Karlsö, Gotland och publicerades 1906, senare uppdagades dock att arten utplanterats på lokalen (Hylander 1971).

Bark

Användning. Tuja planteras ofta som prydnadsträd i parker och trädgårdar. I odling förekommer en mängd olika namnsorter med stor variation i färg, form och höjd.

Etymologi. Artnamnet occidentalis kommer av latinets occidens (väster) och betyder västlig, vilket syftar på att den kommer från Amerika.

Familj: Cupressaceae
Släkte: Thuja

Träd

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I N. Amerika ständigt grönskande och så allmän som Gran i Swerige. br. der til gärdesgårdar, pallisader wid fästningar, timber och bjälkar. En salfwa göres af bladen mot Gicht och Flusser. Decoct af qwistarne befordra rening hos fruent. br. mot hosta och frossa. Sås på lika sätt som Tall, men i wåt och däfwig jord. Fortplantas dock bättre med afläggningar eller qwistar nedsatte i wåt jord."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/thuja/thujocc.html
Senaste uppdatering: 4 juni 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg