Bestämningsnyckel

Cupressaceae - Cypressväxter

1. Barr långsmala, i krans. Kotte bärlik.
---enar (Juniperus) - 1 art: en (J. communis)
1. Barr korta och fjällika, motsatta. Kotte vedartad.
---2

2. Kottar med tegellagda platta fjäll.
---tujor (Thuja) - 2 arter.
2. Kottar runda, med korsvis motsatta sköldformiga fjäll.
---ädelcypresser (Chamaecyparis) - 3 arter.

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/nyckel.html
Senaste uppdatering: 22 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg