Juniperus L.

Enar

Beskrivning. Buske eller litet träd, ibland krypande; oftast tvåbyggare. Bark tunn, flagnar av i lodräta remsor. Barr fleråriga, i tretaliga kransar, spetsiga, stickande; ovansida blågrön, rännformad, undersida mörkgrön. Hanorgan äggrunda, omkring åtta millimeter långa. Honorgan omkring två millimeter långa. Bärkotte (enbär) bildad av tre sammanväxta köttiga fjäll, först gröna vid mognaden blåsvarta, frön ett till sex. Enbären mognar tidigast under andra året efter pollineringen.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Juniperus användes för enar redan av Cato.

Släktet har 50 arter, varav bara arten en (J. communis) är inhemsk i Sverige. Flera arter odlas i parker och trädgårdar, till exempel blyerts-en (J. virginiana), kinesisk en (J. chinensis), sävenbom (J. sabina) och himalaya-en (J. squamata).

Familj: Cupressaceae

Art:
en (J. communis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/junip/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg