Bildgalleri

En - Juniperus communis L.


En

Fjäll-en
(ssp. nana)

Fjäll-en
(ssp. nana)

Träd-en (f. suecica)

Enbacke

Enar på gotländskt
alvar

En

Enbär

En

Bark

Gall ('kikbär') av
engallmygga

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/junip/junicom2.html
Senaste uppdatering: 2 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg