Chamaecyparis Spach

Ädelcypresser

Ädelcypress Beskrivning. Vintergröna barrträd. Sambyggare. Skott platta eller trinda, avger en sötaktigt aromatisk doft om de krossas. Barr fjäll-lika, korta, korsvis motsatta, tilltryckta, som unga ibland stickande. Hanorgan ensamma, i grenspetsarna. Honkottar hängande, klotrunda, med omkring åtta sköldlika fjäll; kottefjäll motsatta, till synes utgående från en central punkt. Frön två till fem per fjäll.
Kromosomtal: 2n=22 (ädelcypress).

Övrigt. Ädelcypresser kan förväxlas med tujor (Thuja), men de senare har upprätta, avlånga kottar med tegellagda fjäll.

Etymologi. Släktnamnet Chamaecyparis kommer av grekiskans khamai (låg) och kyparissos (cypress) och betyder 'låg cypress', vilket syftar på att ädelcypresserna är lägre än de högvuxna arterna av äkta cypresser (Cupressus), som dock inte är härdiga i Sverige.

Släktet har åtta arter, av vilka tre förekommer kvarstående eller möjligen förvildade i Sverige. Ädelcypresser odlas som prydnadsträd och ett stort antal förädlade namnsorter finns i handeln.

Familj: Cupressaceae

Arter:
nutkacypress (C. nootkatensis)
ädelcypress (C. lawsoniana)
ärtcypress (C. pisifera)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/barr/cupressa/chamae/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg