Linnéporträtt Verbena
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Verbena bonariensis (2 ark)
Verbena hastata (2 ark)
Verbena jamaicensis (3 ark)
Verbena mexicana (2 ark)

Verbena officinalis (2 ark)
Verbena prismatica (2 ark)
Verbena supina
Verbena urticifolia (3 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/verbe/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 26 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs