Linnéporträtt Verbena officinalis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 8.17

Verbena officinalis L., framsida Verbena officinalis L., närbild x3 Verbena officinalis L., baksida

Namn: Verbena officinalis L.
Microfiche: IDC 8.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/v/verbe/verboff2.html.se
Senast uppdaterad: 22 januari 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter å Naturhistoriska riksmuseets webbresurs