Linnéporträtt Thymus mastichina L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Thymus mastichina L., framsida Thymus mastichina L., blomställning x8 Thymus mastichina L., blomställning x8 Thymus mastichina L., baksida

Namn: Thymus mastichina L.
Microfiche: IDC 233.11

Fler Thymus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thymu/thymmas.html.se
Senast uppdaterad: 29 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs