Linnéporträtt Thuja occidentalis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 389.15

Thuja occidentalis L., framsida Thuja occidentalis L., närbild, framsida x3 Thuja occidentalis L., närbild x8 Thuja occidentalis L., baksida

Namn: Thuja occidentalis L.
Microfiche: IDC 389.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thuja/thujocc2.html.se
Senast uppdaterad: 5 september 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs