Linnéporträtt Thlaspi campestre L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Thlaspi campestre L., framsida Thlaspi campestre L., blomställning x8 Thlaspi campestre L., baksida

Namn: Thlaspi campestre L.
Microfiche: IDC 267.3

Fler Thlaspi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thlas/thlacam.html.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs