Linnéporträtt Thlaspi alpestre L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Thlaspi alpestre L., framsida Thlaspi alpestre L., blomställning x8 Thlaspi alpestre L., baksida

Namn: Thlaspi alpestre L.
Microfiche: IDC 267.7

Fler Thlaspi

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/t/thlas/thlaalp.html.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs