Linnéporträtt Symphonia globulifera Linn. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 279.15

Symphonia globulifera Linn. f., framsida Symphonia globulifera Linn. f., närbild, framsida x4 Symphonia globulifera Linn. f., blomställning x8 Symphonia globulifera Linn. f., baksida

Namn: Symphonia globulifera Linn. f.
Microfiche: IDC 279.17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/symph/sympglo2.html.se
Senast uppdaterad: 23 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs