Linnéporträtt Statice
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Statice aurea
Statice cordata
Statice cylindrifolia
Statice echioides (2 ark)
Statice ferulacea
Statice latifolia (2 ark)
Statice linifolia

Statice monopetala
Statice mucronata
Statice pseudoarmeria
Statice reticulata
Statice sinuata (3 ark)
Statice tatarica
Statice sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/stati/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 12 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs