Linnéporträtt Spiraea aruncus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Spiraea aruncus, framsida Spiraea aruncus, blomställning x8 Spiraea aruncus, baksida

Namn:Spiraea aruncus
Microfiche: IDC 207.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/bilder/spiraru.html.se
Senast uppdaterad: 3 september 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs