Linnéporträtt Spinifex squarrosus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Spinifex squarrosus L., framsida Spinifex squarrosus L., närbild x8 Spinifex squarrosus L., baksida

Namn: Spinifex squarrosus L.
Microfiche: IDC 404.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/spini/spinsqu1.html.se
Senast uppdaterad: 13 augusti 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs