Linnéporträtt Spilanthes urens Jacq.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Spilanthes urens Jacq., framsida Spilanthes urens Jacq., blomställning Spilanthes urens Jacq., baksida

Namn: Spilanthes urens Jacq.
Microfiche: IDC 333.19

Fler Spilanthes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/spila/spilure.html.se
Senast uppdaterad: 17 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs