Linnéporträtt Spilanthes uliginosa Sw.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Spilanthes uliginosa Sw., framsida Spilanthes uliginosa Sw., blomställning Spilanthes uliginosa Sw., baksida

Namn: Spilanthes uliginosa Sw.
Microfiche: IDC 334.2

Fler Spilanthes

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/spila/spiluli.html.se
Senast uppdaterad: 17 mars 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs