Linnéporträtt Sphaeranthus africanus L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Sphaeranthus africanus L., framsida Sphaeranthus africanus L., närbild x5 Sphaeranthus africanus L., blomställning x8 Sphaeranthus africanus L., baksida

Namn: Sphaeranthus africanus L.
Microfiche: IDC 330.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sphae/sphaafr.html.se
Senast uppdaterad: 1 november 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs