Linnéporträtt Spermacoce verticillata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 54.5

Spermacoce verticillata L., framsida Spermacoce verticillata L., blomställning x8 Spermacoce verticillata L., blomställning x8 Spermacoce verticillata L., baksida

Namn: Spermacoce verticillata L.
Microfiche: IDC 53.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sperm/sperver1.html.se
Senast uppdaterad: 22 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs