Linnéporträtt Spermacoce sp.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Spermacoce sp., framsida Spermacoce sp., nod x6 Spermacoce sp., nod med blad x6 Spermacoce sp., baksida

Namn: Spermacoce sp.
Microfiche: IDC 54.3

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sperm/spersca.html.se
Senast uppdaterad: 22 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs