Linnéporträtt Spermacoce latifolia Aubl.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Spermacoce latifolia Aubl., framsida Spermacoce latifolia Aubl., blommor x8 Spermacoce latifolia Aubl., blommor x8 Spermacoce latifolia Aubl., baksida

Namn: Spermacoce latifolia Aubl.
Microfiche: IDC 54.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sperm/sperlat.html.se
Senast uppdaterad: 22 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs