Linnéporträtt Sinapis millefoliata Linn. f.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Sinapis millefoliata Linn. f., framsida Sinapis millefoliata Linn. f., blomställning x8 Sinapis millefoliata Linn. f., baksida

Namn: Sinapis millefoliata Linn. f.
Microfiche: IDC 276.13

Fler Sinapis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sinap/sinamil.html.se
Senast uppdaterad: 16 april 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs