Linnéporträtt Sideritis scordioides L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 237.1, IDC 237.3 och IDC 237.5

Sideritis scordioides L., framsida Sideritis scordioides L., blomställning x6 Sideritis scordioides L., blommor x8 Sideritis scordioides L., baksida

Namn: Sideritis scordioides L.
Microfiche: IDC 236.19

Fler Sideritis

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sider/sidesco1.html.se
Senast uppdaterad: 22 november 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs