Linnéporträtt Scutellaria alpina L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 251.5, IDC 251.7, IDC 251.9 och IDC 251.13

Scutellaria alpina L., framsida Scutellaria alpina L., blomställning x5 Scutellaria alpina L., blomställning x8 Scutellaria alpina L., baksida

Namn: Scutellaria alpina L.
Microfiche: IDC 251.11

Fler Scutellaria

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scute/scutalp4.html.se
Senast uppdaterad: 21 januari 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs