Linnéporträtt Scorpiurus sulcata L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 310.3, IDC 310.7 och IDC 310.9

Scorpiurus sulcata L., framsida Scorpiurus sulcata L., frukter x8 Scorpiurus sulcata L., blommor x8 Scorpiurus sulcata L., baksida

Namn: Scorpiurus sulcata L.
Microfiche: IDC 310.5

Fler Scorpiurus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scorp/scorsul2.html.se
Senast uppdaterad: 5 augusti 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs