Linnéporträtt Scirpus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Scirpus acicularis
Scirpus antarcticus (2 ark)
Scirpus autumnalis
Scirpus capitatus (2 ark)
Scirpus cephalotes
Scirpus caespitosus (2 ark)
Scirpus dichotomus
Scirpus ferrugineus
Scirpus holoschoenus (2 ark)
Scirpus lacustris
Scirpus laevigatus
Scirpus luzulae
Scirpus maritimus

Scirpus miliaceus
Scirpus monostachyus
Scirpus mucronatus
Scirpus palustris
Scirpus retrofractus (2 ark)
Scirpus setaceus (2 ark)
Scirpus spadiceus (2 ark)
Scirpus supinus
Scirpus trispicatus
Scirpus tristachyus
Scirpus sp.
Scirpus sp.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scirp/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 29 juni 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs