Linnéporträtt Scilla obtusifolia Poiret
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Scilla obtusifolia Poiret, framsida Scilla obtusifolia Poiret, närbild x4 Scilla obtusifolia Poiret, blomställning x8 Scilla obtusifolia Poiret, baksida

Namn: Scilla obtusifolia Poiret
Microfiche: IDC 141.5

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/scill/scilobt.html.se
Senast uppdaterad: 28 april 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs