Linnéporträtt Satureja thymbra L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Satureja thymbra L., framsida Satureja thymbra L., blomställning x8 Satureja thymbra L., blomställning x8 Satureja thymbra L., blomställning x8 Satureja thymbra L., baksida

Namn: Satureja thymbra L.
Microfiche: IDC 233.13

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/satur/satuthy.html.se
Senast uppdaterad: 30 oktober 2001
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs