Linnéporträtt Sarcocapnos enneaphylla DC.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Sarcocapnos enneaphylla DC., framsida Sarcocapnos enneaphylla DC., närbild, framsida x4 Sarcocapnos enneaphylla DC., blomställning x8 Sarcocapnos enneaphylla DC., baksida Sarcocapnos enneaphylla DC., baksida

Namn: Sarcocapnos enneaphylla DC.
Microfiche: IDC 291.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sarco/sarcenn.html.se
Senast uppdaterad: 27 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs