Linnéporträtt Sanguisorba officinalis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 61.9

Sanguisorba officinalis L., framsida Sanguisorba officinalis L., blomställning x8 Sanguisorba officinalis L., baksida Sanguisorba officinalis L., närbild av text x3

Namn: Sanguisorba officinalis L.
Microfiche: IDC 61.7

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/s/sangu/sangoff1.html.se
Senast uppdaterad: 11 August 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs