Linnéporträtt Ruta graveolens L.
var. montana

Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 167.11

Ruta graveolens L. var. montana, framsida Ruta graveolens L. var. montana, blomställning x6 Ruta graveolens L. var. montana, baksida

Namn: Ruta graveolens L. var. montana
Microfiche: IDC 167.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/ruta/rutagra1.html.se
Senast uppdaterad: 8 juli 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs