Linnéporträtt Ruscus hypophyllum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 403.7

Ruscus hypophyllum L., framsida Ruscus hypophyllum L., närbild x8 Ruscus hypophyllum L., baksida

Namn: Ruscus hypophyllum L.
Microfiche: IDC 403.5

Fler Ruscus

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/ruscu/ruschyp1.html.se
Senast uppdaterad: 30 juli 2003
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs