Linnéporträtt Rubia tinctorum L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Sektionen för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 57.5, IDC 57.7 och IDC 57.11

Rubia tinctorum L., framsida Rubia tinctorum L., baksida

Namn: Rubia tinctorum L.
Microfiche: IDC 57.9

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/rubia/rubitin3.html.se
Senast uppdaterad: 6 juli 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs