Linnéporträtt Rottlera chinensis A. Juss.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Rottlera chinensis A. Juss., framsida Rottlera chinensis A. Juss., blomställning x5 Rottlera chinensis A. Juss., blomställning x8 Rottlera chinensis A. Juss., frukter x8 Rottlera chinensis A. Juss., baksida Rottlera chinensis A. Juss., baksida

Namn: Rottlera chinensis A. Juss.
Microfiche: IDC 391.15

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/rottl/rottchi.html.se
Senast uppdaterad: 4 oktober 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs