Linnéporträtt Rivina laevis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 64.1

Rivina laevis L., framsida Rivina laevis L., blomställning x8 Rivina laevis L., blomställning x8 Rivina laevis L., baksida

Namn: Rivina laevis L.
Microfiche: IDC 63.19

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/rivin/rivilae1.html.se
Senast uppdaterad: 19 augusti 1998
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs