Linnéporträtt Rhamnus
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Rhamnus alaternus
Rhamnus ferreus
Rhamnus jujuba (2 ark)
Rhamnus lineatus
Rhamnus lotus (3 ark)
Rhamnus micranthus
Rhamnus napeca

Rhamnus paliurus (3 ark)
Rhamnus pumilus
Rhamnus saxatilis
Rhamnus spina christi
Rhamnus theezans
Rhamnus zizyphus (2 ark)

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/rhamn/welcome.html.se
Senast uppdaterad: 27 januari 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs