Linnéporträtt Reseda phyteuma L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 198.13 och IDC 198.15

Reseda phyteuma L., framsida Reseda phyteuma L., blomställning x8 Reseda phyteuma L., frukter x6 Reseda phyteuma L., baksida

Namn: Reseda phyteuma L.
Microfiche: IDC 198.11

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/r/resed/resephy1.html.se
Senast uppdaterad: 11 oktober 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs