Linnéporträtt Pyrola secunda L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Se också IDC 171.3

Pyrola secunda L., framsida Pyrola secunda L., blomställning x8 Pyrola secunda L., baksida

Namn: Pyrola secunda L.
Microfiche: IDC 171.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/pyrol/pyrosec1.html.se
Senast uppdaterad: 4 augusti 1999
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs