Linnéporträtt Pterocarpus ovalis L.
Linnéherbariet (S-LINN)

Enheten för fanerogambotanik
Naturhistoriska riksmuseet (S)

 

In English!

Linnéherbariet
      Typmaterial
      Svenska arter
      Handstilar

Historiska botaniska samlingar

Enheten för fanerogambotanik

Naturhistoriska riksmuseet


Pterocarpus ovalis L., framsida Pterocarpus ovalis L., blomställning x8 Pterocarpus ovalis L., baksida

Namn: Pterocarpus ovalis L.
Microfiche: IDC 293.1

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 


http://linnaeus.nrm.se/botany/fbo/p/ptero/pterova.html.se
Senast uppdaterad: 31 maj 2002
Synpunkter på denna sida: Arne Anderberg
Synpunkter på Naturhistoriska riksmuseets webbresurs